Filmen Sånn spiser jeg

Bøker / Brosjyrer

Knappen foreningen lanserte kortfilmen "Sånn spiser jeg" i 2017 og året etter er den oversatt til 15 språk og lagt på en engelsk voice over. Å spise er noe av det mest naturlige vi gjør. Mange tenker ikke over at ikke alle barn kan spise nok mat til å bli passe mett i måltidene. Noen barn strever med å spise, kanskje fordi de har vært veldig syke da de var små eller fordi de har en sykdom som gjør det vanskelig å spise.

Ved hjelp av økonomisk støtte fra Extrastiftelsen har Knappen foreningen i tett samarbeid med Phantomfilm laget denne kortfilmen om barn med spisevansker. Filmen "Sånn spiser jeg" er 13 minutter lang og kan ses av alle aldre. Filmen er kvalitetssikret av Spiseteamet ved Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker, Oslo universitetssykehuskan og kan også brukes i pedagogiske sammenhenger i barnehage, skole og helseforetak ol. Kortfilmen er også oversatt til 15 språk, har engelsk voice over og heter "The way I eat". Se mer informasjon på engelsk i teksten under. Filmene ligger tilgjengelige på vimeo: "Sånn spiser jeg" https://vimeo.com/232177645 og oversatt versjon: "The way I eat" https://vimeo.com/318852732

 

OM FILMEN

Filmen er en docufiction film som handler om Emma som synes det er vanskelig å spise.
 I filmen følger vi Emma som ikke får i seg nok mat og derfor må få mat gjennom en nesesonde. Spisevanskene hennes er alvorlige og en vet ikke hvor lenge de vil vare, derfor skal hun få et lite hull i magen og magesonde, det kalles knapp. Vi følger Emma i tiden før, under og etter at hun har fått knapp. Vi møter også vennene til Emma og deriblant bestevennen William som også deler samme erfaring som Emma.

 

Det er store variasjoner i hvor lenge barn med alvorlige spise- og ernæringsvansker kan trenge å bruke knapp, noen vil trenge den i en kortere periode, mens andre må bruke den over en lengre tid eller resten av livet. De fleste barn som får knapp er som regel yngre enn Emma - ofte mellom seks måneder og fire år. Filmen viser at knapp kan være til god hjelp for større barn også. Uansett alder eller hvor lenge et barn vil trenge knapp, er det viktig at en aldri stresser, presser eller tvinger barn å spise. Ting må få lov å ta den tiden det tar! Filmen er laget i samarbeid med Phantomfilm og med faglig støtte fra Nasjonal kompetansetjeneste for habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker, Oslo universitetssykehus. Uten økonomisk støtte hadde det ikke vært mulig å lage denne filmen. Takk,  Exstrastiftelsen som har gitt oss denne fantastiske muligheten!

 

"Sånn spiser jeg" https://vimeo.com/232177645

 

"The way I eat" is translated into 15 different languages and has an english voice over. https://vimeo.com/318852732 ( click on CC to choose language )

 

ABOUT THE FILM

"The way I eat" (English) or "Sånn spiser jeg" (Norwegian) is a docufiction film all about Emma, who finds it difficult to eat. She has to be fed through a nasogastric tube to make sure she gets enough food. Her eating problems are serious and nobody knows how long they will persist, so Emma has to have a tiny hole in her tummy and a gastric feeding tube, known as a button in Norway. The Norwegian unprofit organisation Knappen is the producer of the film which is funding by the Norwegian Extrafoundation for Health and Rehabilitation. Eating is one of the most natural things we do. Many people don’t realise that not all children can eat enough food to fill their tummies at mealtimes. Some children struggle to eat, maybe because they were really sick when they were little, or because they have an illness that makes it difficult to eat. Or there might be a completely different reason. It is recommend a gastric feeding tube (a hole in the tummy) for children who have serious eating problems for more than a couple of month. This is also known as a gastrostomy, or a tube. Anybody who has a gastrostomy on their tummy can eat whatever they like, but this tube helps to ensure the body gets all the food it needs if the child is unable to eat everything him or herself. Having a hole in your tummy and a feeding tube might sound scary. It’s important to know that this is a tiny hole that’s just big enough for the feeding tube to pass through. The tube can be removed when it’s no longer needed. This leaves a teeny tiny scar.

 

This film is designed to show that children with gastric feeding tubes can live completely normal lives. The film illustrates beautifully how children with feeding tubes can participate in mealtimes and eat whatever food they can manage, as well as receiving nutrients via the tube. This is how life is for most people with gastric feeding tubes. There are major variations in how long a tube is needed in children with severe eating and nutrition disorders. Some will only need it for a short time, while others will need it for longer or for the rest of their lives. Most children who have tube are generally younger than Emma – often between six months and four years old. This film shows that a tube can be a big help to older children as well. Regardless of age or how long a child needs a tube for, it is important never to stress a child or force him or her to eat. You have to let children take their time!