Håndbok om gastrostomi

Bøker / Brosjyrer

Praktisk håndbok skrevet av Vibeke Haahr, sykepleier, Barne- og ungdomsklinikken, avd. for habilitering, Akershus universitetssykehus.

 

OM GASTROSTOMI SOM HJELPEMIDDEL

I håndboken om gastrostomi som hjelpemiddel kan du finne omfattende informasjon om gastrostomi som er en kanal (stomi) fra magesekken til hudens overflate, der det er ført en sonde gjennom kanalen. Kjært barn har mange navn. Noen kaller det magesonde og andre "knapp". Håndboken tar for seg det som skjer før, under og etter operasjonen av gastrostomien. Håndboken belyser undersøkelser barnet skal gjennom og hva som kan vente i etterkant av operasjonen. Mange foreldre lurer både på hvordan de skal stelle gastrostomien og hvordan de bytter den? Dette kan du lese om i håndboken. Håndboken innehar en rekke flotte og delikate foto og viser blant annet en fotoserie på hvordan en bytter "knapp".

 

Hva hvis det oppstår problemer i etterkant, enten "knappen" går tett eller en får problem med hypergranulering el.? Dette er også noe håndboken tar for seg og gir enkle råd og tips om. Her finnes også tips om å sonde ernæring med sprøyte eller pumpe og hvordan man oppbevarer sondemat trygt. Hva skjer hvis "knappen" faller ut? Dette kan du også lese om i håndboken blant mye annet.

 

En praktisk liten håndbok som alle nye medlemmer av Knappen foreningen mottar i velkomstpakken. Andre som ønsker håndboken, kan bestille den i nettbutikken vår og da betaler du bare for administrasjonskostnader og porto, selve håndboken er gratis.

 

 

Håndbok

 

Håndbok

 

Håndbok