Utstyr og redskaper

Utstyr

For å få til en god måltidssituasjon må ofte også bruke tid på å vurdere hva slags utstyr og redskaper en bruker i forbindelse med måltidet. Det kan hende at en stol må tilpasses spesielt for barnet, at bytte til en annen skje eller kopp kan fungere bedre osv.

 

VALG AV STOL

En stol som barnet kan sitte avslappet i, er et helt nødvendig utgangspunkt for å få en god spisesituasjon. Hvis barnet kan sitte i en "vanlig" stol, er en TrippTrapp stol som gir god støtte for rygg og føtter å anbefale. Ofte er det nødvendig med ekstra støttetiltak for barna. Dette både for å støtte opp kroppen og hodet, og for å få en stilling som bryter spasmer. Det finnes veldig mange spesialstoler på markedet. Man kan også bruke en vakuumpute til å støtte opp barnets kropp og/eller hode. Når luften suges ut av puten, sitter barnet stødig i en form. Man kan ta kontakt med en ergoterapeut eller en fysioterapeut for å få hjelp til og finne den stolen som er riktig for barnet. Det kan også hende at en stol må tilpasses spesielt for barnet.

 

VALG AV SKJE

I valg av skje må man skille mellom de som blir matet, og de som spiser ved egen hjelp. Barn som mates bør fortrinnsvis mates med en rundt, flat skje i plast. Det er viktig å bruke en plastskje som ikke knekker når barnet biter sammen. For å unngå biterefleksen som trigges ved berøring av tenner og tannkjøtt, bør man bruke en liten skje. En del av barna som spiser selv, har nedsatt grep, kraft eller koordinasjon. Hos disse kan det være lurt å tykne skaftet på skjeen med for eksempel mosegummi slik at den blir lettere å gripe om. Utformingen av skaftet kan også være avgjørende. Et skaft som er bøyd innover, gjør det letter for barnet å treffe munnen. Hos noen av barna kan det også være til hjelp å forlenge skaftet slik at armen ikke må løftes så høyt for å nå munnen. Håndklemmer kan også være et aktuelt hjelpemiddel.

 

VALG AV KOPP

Et funksjonshemmet barn med nedsatt grep og koordinasjon bør i utgangspunktet ha store hanker hvis det klarer å drikke selv. Man bør også unngå fulle kopper da disse fort vil bli for tunge for barnet å løfte. Det kan også være lettere for barnet å bruke en kopp med to håndtak. Det er lettere å beherske den symmetriske bevegelsen med å holde og løfte en kopp med to hender, enn med bare en. Barnet får tilleggsstøtte hvis albuene hviler på bordet samtidig. Man kan også lede barnets hånd hvis det er behov for det. Barn som har dårlig kontroll over armer og hender, har lett for å velte koppen. I så fall kan barnet bruke en kopp med tung, rund bunn. Slike kopper kan ha forskjellige åpninger og form som gjør dem enkle å drikke av. Koppene kan ha lokk med forskjellig utforming. Noen har en liten åpning, mens andre har tut med hull eller smokk. Egg og medisinglass kan være hensiktmessige drikkeredskaper for barn med liten håndkraft.

 

VALG AV TALLERKEN

En dyp tallerken eller bruk av tallerkenkant, kan være et godt hjelpemiddel for å unngå at all maten havner på bordet. Det er vesentlig enklere å få maten opp på skjeen på denne måten. Man bør også bruke en tung tallerken da den vil være mer stabil på bordet. Sklikke kan i tillegg være et godt hjelpemiddel for å få en tallerken til å stå rolig på bordet. En del barn bruker svært lang tid på et måltid. Dette kan medføre utallige turer til microbølgeovnen før måltidet er omme. Synes man dette er uproblematisk, er saken grei. Hvis ikke kan man benytte varmetallerken. Varmetallerkenen fylles med kokende vann i et "kammer" under selve tallerkenen, og holder på denne måten maten varm gjennom hele måltidet.

 

Barn som i utgangspunktet kan klare å spise selv, bør få muligheten til det. Bruk de hjelpemidlene som skal til, og la barnet bruke den tiden det trenger. Det er viktig at barnet ikke sliter seg ut i løpet av måltidet. Et funksjonshemmet barn har mange hindringer i sitt dagligliv. Dette gjør det ekstra viktig at barnet får muligheten til å oppleve mestring i forbindelse med måltidet. Hvis mulig, la barnet være med på å legge premissene for måltidet. Det å være selvhjulpen i forhold til det å spise, gir en stor og viktig følelse av mestring.

 

© Knappen foreningen

 

BRUK AV SUGERØR

Barnet får trent opp muskulaturen rundt munnen ved å bruke sugerør. Det kan også brukes som en overgang mellom smokk og kopp. Man får kjøpt sugerør i forskjellige tykkelser og materialer. Det er lettere for barnet å få i seg væske jo tynnere røråpningen er. Hvis barnet har problemer med å lukke leppene rundt sugerøret, kan det bygges ut med et eller flere tykkere rør utenpå.