Spisevansker

Spisevansker

Mulige årsaker

Spiseproblemer hos barn kan ofte være en kompleks problemstilling.

Vi vil her nevne noen mulige bakenforliggende årsaker.

Det viktigste vil selvsagt alltid være å behandle hvert barn individuelt, og være åpen for flere muligheter. Ofte ser man at det ikke bare er et problem som er årsak til situasjonen, men flere. Det er nødvendig med en bred og helhetlig vurdering av barnet, gjerne hos flere ulike fagpersoner. Her kan for eksempel nevnes gastrolog, øre-nese-hals lege, logoped, spesialpedagog med flere.

Hvor mye er for lite og hvor mye er nok?

Det er mange foreldre som er bekymret i forhold til sitt barns matinntak. Flere mødre vi har vært i kontakt med, uttrykker sin fortvilelse over at barnet deres, spiser så lite.

Det å skulle få i barnet sitt nok mat er liksom en selvfølge. Det er jobben min som mamma å sørge for at barnet mitt spiser og drikker. Men hun vil ikke spise, og jeg føler meg helt mislykket som mor.

Det er en belastning på flere måter når et barn spiser ekstremt lite. Det kan være vanskelig for foreldre å vurdere situasjonen og vite når en bør søke hjelp.
Når er det virkelig grunn til bekymring? Så lenge et barn vokser, er aktivt og tilfreds og har et kosthold som inneholder de næringsstoffenesom trengs, skulle det ikke være noen grunn til bekymring selv om barnetser ut til å spise veldig lite. Normalt sett regulerer barn selvmatinntaket sitt. Det er ikke uvanlig at barn spiser mindre i kortereeller lengre perioder.

Hvis man likevel er bekymret, kan man gjøre enkostholdsregistrering. Det vil si å notere ned alt barnet spiser ogdrikker i løpet av en uke eller to. Kontakt deretter helsesøster elleren ernæringsfysiolog og spør om inntaket av mat ser greit ut i forholdtil barnets vekstkurve.

Nedsatt matinntak ved sykdom

Det er vanlig at barn mister interessen for mat når de er syke. Nårsykdommen har blitt behandlet eller gått over av seg selv, vil barnetvanligvis kompensere for nedgangen i matinntak og «spise seg opp» igjen.Det viktigste gjennom en sykdomsperiode er at barnet drikker nok. Hvis barnet ikke kommer tilbake til sitt "normale" matinntak innen rimeligtid, og samtidig har nedsatt aktivitet og virker slapt, bør man takontakt med barnets lege.

Når det ikke er noen opplagt grunn til at barnet spiser ekstremt lite

Hvis barnet spiser noe, men likevel stagnerer i vekst og begynner å gå ned i vekt, spiser det sannsynligvis ikke nok. Hvis det i tillegg er tilsynelatende friskt, men er inaktivt og slapt, bør man søke hjelp og få barnet utredet.

Hvordan forholde seg til dette som foreldre?

Det finnes dessverre ikke noen oppskrift man kan følge for at man skal få barnet til å spise mer. Alle barn er ulike og bør vurderes og behandles ut i fra sitt ståsted. Vi har imidlertid noen forslag i forhold til hva man kan gjøre og hva man ikke bør gjøre. Det første man bør unngå, er å mase, presse eller tvinge barnet til å spise. Alle fagpersoner vi har vært i kontakt med, fraråder sterkt en slik fremgangsmåte. I verste fall kan man risikere å ende opp med et barn som totalt nekter spise eller drikke noe som helst. Da kan veien være lang før man igjen har et selvernært barn.