Kvalme og oppkast

Sonding

Når barn plages av kvalme og oppkast

Mange av oss er vel ikke ukjente med problemer som kvalme og oppkast. Det kan til tider bli en stor belastning for hele familien, men selvsagt først og fremst for barnet.

Vi har derfor valgt å ta opp temaet ut i fra egne erfaringer med barn som har vært ekstremt plaget med kvalme og oppkast. Denne artikkelen er basert på barn som sondeernæres.

Når barn gir utrykk for kvalme

Det kan være flere årsaker til at sondeernærte barn blir uvelle og kvalme. Noen av de vanligste årsakene er: for rask sonding, mat som har stått for lenge, mye luft i magen, medisinering, endrede matingsrutiner eller intoleranse mot maten. Hvis barnet viser tegn til kvalme kan det hjelpe å åpne inn til gastrostomiporten med mellomstykket og tømme for eventuell luft eller mageinnhold. For å unngå alt for mye søl, kan det være greit å ta ut stempelet på en matingssprøyte og bruke sprøyten som oppsamlingstrakt for mageinnholdet. Viser det seg at barnet for eksempel er uvell på grunn av store luftmengder aspirerer man ut luften og setter mageinnholdet tilbake.

Fysiologisk defekt

Hvis barnet kaster opp ustanselig, bør man undersøke om det er en fysiologisk defekt som er årsaken f. eks reflux (slapp lukkemuskel mellom overgangen fra spiserør til magesekk), pylorusstenose (trang lukkemuskel mellom magesekk og tolvfingertarm), forsinket tømming fra magesekk til tarm, lite eller manglende tarmbevegelse etc. Oppsøke lege og be om å få barnet utredet.

Hvis man ikke finner noen synlig årsak til at barnet kaster opp, må man forsøke å angripe problemet på en annen måte

Ingen synlig årsak

Hvis man ikke finner noen synlig årsak til at barnet kaster opp, må man forsøke å angripe problemet på en annen måte. Det kan hjelpe med medisinering for å øke tarmbevegelsene. Hvis dette ikke hjelper, kan det være lurt å undersøke om barnet ikke tåler maten. Sondeernæringen i seg selv kan fremkalle kvalme og oppkast. En del foreldre har forsøkt det som finnes av sondeløsninger på markedet uten hell. I slike tilfeller kan det være verd å forsøke å gi vanlig mat i sonden. Mange tar det som en selvfølge at barnet skal tåle sondeløsinger. Vi vet imidlertid av erfaring at det er en rekke barn som i dag sonder vanlig mat nettopp på grunn av intoleranse mot sondeløsninger.

En annen årsak til kvalme og oppkast kan være at barnet får for mye mat på en gang, eller at maten blir for konsentrert. Plages barnet med hard avføring, kan dette i seg selv fremkalle kvalme og oppkast. Her bør man passe på at barnet i så fall får nok væske, og eventuelt gi et medikament ( Lactulose, Levolac, Betulac) som smører tarmen og holder avføringen myk. Det man imidlertid skal være klar over er at disse medikamentene ofte virker på den måten at væske suges inn i tarmen og på denne måten gjør avføringen mykere. Et barn som i utgangspunktet får for lite væske vil derfor bli enda mer dehydrert ved bruk av disse midlene. Pass derfor på at barnet får i seg nok væske.

Hvis ingenting av det som er nevnt skulle hjelpe og man ikke finner noen fysiologisk forklaring, bør man forholde seg til at barnet har et vedvarende problem med oppkast.

Sonde tilbake oppkast

Hvis ingenting av det som er nevnt skulle hjelpe og man ikke finner noen fysiologisk forklaring, bør man forholde seg til at barnet har et vedvarende problem med oppkast. De fleste foreldre som har barn som kaster opp flere ganger daglig kan ofte se at barnet kommer til å kaste litt på forhånd. På denne måten kan man klare å ha en bolle/kopp tilgjengelig slik at man slipper at barnet må skiftes på fra topp til tå hver gang.

På denne måten slipper man også alt for mye oppstuss rundt situasjonen. For at viktig næring ikke skal gå til spille, og for å unngå dehydrering, bør man sonde tilbake maten barnet kaster opp. Det er lett å ha motforestillinger til dette, men fordelene med å sonde tilbake oppkast oppveier for ubehaget.

Maten som blir gitt tilbake er delvis nedbrutt og vil lettere passerer gjennom systemet enn ny mat ville ha gjort. Det kan være en stor merbelastning for magen å måtte bryte ned fersk mat gang etter gang, og dette kan føre til enda mer oppkast. Barnet kjenner ikke noe smak, og vil ikke reagere noe videre. Man unngår også at barnet kaster opp over hele seg og det som måtte befinne seg i nærheten. Å kaste opp er en stor nok belastning i seg selv om en ikke i tillegg må forholde seg til reaksjoner fra omgivelsene. Til tross for at dette kan høres ekkelt ut vet vi av erfaring at mange har halvert antall oppkast episoder ved å sonde tilbake på denne måten.