Tvangsforing

Spisevansker

Ikke tving barnet å spise

Tvangsforing høres brutalt ut, og det er det. Dessverre forekommer det i alt for stor grad, både på sykehus og hjemme. Hva mener vi med tvangsforing?

Det å skulle «lære» et barn og spise ved å tvinge i det mat, vil sjelden føre frem

Det er når man presser i barnet maten uten at barnet vil det selv. Når et barn gradvis slutter å suge og ikke viser interesse for mat, er det naturlig at man ikke slutter å prøve å gi det mat. Barnet må jo spise! Når det ikke går an å lirke og lure, er det lett å presse. Ingen ønsker at barn skal mates med nesesonde så fremt det ikke er opplagt at de må.

Det å skulle «lære» et barn og spise ved å tvinge i det mat, vil sjelden føre frem. Sjansen for at barnet vil komme til å vegre seg i enda større grad i forhold til spising, er stor. Flere foreldre har fortalt oss om barn som på grunn av for mye press, mas og til tider tvang, har sluttet å spise og drikke helt. Når et barn har etablert en vegring mot å spise og drikke, tar det ofte lang tid før barnet viser vilje til å spise igjen. Problemet viser seg å være nokså komplekst, og det er ikke uten grunn at mange av barna med spise - og ernæringsproblemer har et spiseteam bestående av flere forskjellige fagfolk til å følge seg opp.