Sittestilling

Spisetrening

TIPS, RÅD OG HJELPEMIDLER

Målet må være å få barnet til og sitte så rett som mulig i stolen.

Målet med en optimal sittestilling er å stabilisere ryggen slik at overkroppen blir midtstilt.

I mange tilfeller krever dette en del hjelpemidler som for eksempel hoftebelte, puter, fotstoppere og lignende. Det er viktig at begge sitteknokene blir belastet symmetrisk, og at man unngår rotasjon i bekkenet. Man bør prøve å få hoftene til barnet godt plassert bak i stolsetet. Barn med spasmer kan ha god nytte av et hoftebelte som holder barnet tilbake i riktig posisjon til tross for spasmene.

Fotbrett kan også være et godt hjelpemiddel for barn med spasmer. Hvis barnet har føttene på fotbrettet, vil kroppen dyttes inn og bakover i stolen ved spasmer istedenfor det motsatte. Nemlig at barnet glir ut av posisjon.

God beinføring er også viktig for en god sittestilling. Det vil si at begge føttene skal være rett frem. Dette øker stabiliteten. Hvis barnet har en god beinføring, vil også tendensen til å bikke over til siden minske. Et hjelpemiddel til en rettere beinføring er abduksjonsklosser / puter. Disse festes mellom beina slik at det blir umulig å krysse dem. Man skal imidlertid være klar over at dette i enkelte tilfeller kan være med på å trigge spasmene, og følgelig virke mot sin hensikt. Bord er også et hjelpemiddel for å stabilisere barnet. Hos noen barn kan bordet i seg selv gi nok sidestøtte til at barnet får en god sittestilling.

Hodet i midtstilling

Hodet i midtstilling er en målsetning, og en absolutt nødvendighet for et godt måltid. Barn som har nedsatt eller manglende hodekontroll, trenger hjelp til å holde hodet i midtstilling. Her finnes det flere typer nakkestøtter / puter, og det blir en individuell vurdering hva som fungerer for hvert enkelt barn. Enkelte trenger også flere forskjellige puter til ulike gjøremål. Puten eller støtten barnet bruker ved måltidet, kan være ugunstig i bruk resten av dagen. Man skal også ta høyde for barnets utvikling. Barn vokser og bør av denne grunn få en ny gjennomgang av sine hjelpemidler hver ½ år. Dette er ergoterapeutens oppgave.

Svelgfunksjon avhengig av sittestilling

Barn med dårlig hodekontroll, store skjevheter, hyppige spasmer osv, kan være vanskelig å plassere i en god stilling for å spise. Et barn som ikke sitter stabilt og med hodet i midtstilling, vil derfor også normalt sett få nedsatt svelgfunksjon. Det man ofte ser, er at barnet blir satt rett i stolen, men forskyver seg på grunn av spasmer og lignende. Disse barna behøver ikke å ha fysiske defekter i forhold til svelgfunksjonen, men den skjeve sittestillingen medfører en nedsatt mulighet for å kunne svelge. Man kan jo selv tenke seg hvor vanskelig det er å svelge dersom man for eksempel sitter med hodet bakover og kroppen over til en side.

Arm / hånd funksjon

Dersom barnet ikke sitter rett i stolen, vil det også bli vanskeligere for barnet å klare å føre hånden til munnen. Sitter barnet for eksempel med overkroppen mot venstre, vil dette medføre at armen må føres lenger for å treffe munnen samt at bevegelsen blir tyngre å utføre for barnet. Sitter barnet stabilt i midtstilling, vil det bli lettere for barnet å klare å føre hånden til munnen og spise selv.