Problemer med knapp

Stell og bruk

Det kan oppstå ulike problemer ved bruk av knapp og her nevnes noen tiltak som kan være aktuelle å ta i bruk hvis problemene skulle oppstå. Mer informasjon om det å leve med knapp finnes i håndboken "Hull i magen for å kunne spise". Håndboken kan lastes ned av medlemmene av foreningen.

 

LEKKASJE FRA STOMIEN

Hvis det er lekkasje fra stomien, blir huden lett sår. Man kan forebygge sår hud ved å bruke barrierekrem. Barrierekrem fås på blåresept §5.5 (stomi). Følg bruksanvisningen. Vanligvis påsmøres kremen på tørr hud én gang pr. dag. Man kan i tillegg bruke Skin-X Absorbent, Mepilex eller annen type absorberende bandasje som byttes etter behov. Det viktigste er at bandasjen ligger godt inntil stomiåpningen og sikrer at huden holdes tørr. Behandlingshjelpemidler utleverer disse produkter på forespørsel. For kort eller lang lengde på skaftet på ”knappen” kan være årsak til lekkasje, eller at stoppeplaten på gastrostomituben ikke sitter tilstrekkelig stramt. Vannmengden i ballongen bør kontrolleres. Fyll eventuelt ballongen opp til maksimal grense for anbefalt mengde vann i ballongen (se egen veiledning i pakken). Hvis barnet har en økende grad av skoliose kan dette også være årsak til at lekkasje oppstår. I perioder hvor barnet har en generell infeksjon i kroppen kan man også oppleve lekkasje fra stomien.

 

HYPERGRANULERING

Irritasjon av kroppsvæsken kombinert med infeksjon/inflammasjon er ofte årsaken til hypergranuleringer som viser seg som små, vortelignende forandringer. Ved overdreven manipulering av sonde/knapp kan det oppstå hypergranulering. Hvis ”knappen” ikke er tilpasset eller er i mye ”bevegelse”, kan dette problemet oppstå. Noen barn utvikler skoliose over tid og den opprinnelige plasseringen av stomien bør vurderes hvis det oppstår hudproblemer ved en tidligere uproblematisk stomi.

 

BEHANDLING AV HYPERGRANULERING

Førstevalg er en kur med Betnovat eller Dermovat, steroid gruppe 4. Denne skrives ut på resept av lege.

Beskytt frisk hud med barrierekrem. Påfør Betnovat eller tilsvarende med Q-tips to ganger pr. dag i 8–10 dager.

Lapisstift kan også brukes til behandling av hypergranulering. Lapis kan gi svie og ubehag. Denne kjøpes uten resept på apotek.

Beskytt frisk hud med barrierekrem slik at den beskyttes mot etsing fra lapisbehandlingen.

Lapis påføres hver andre eller tredje dag inntil hypergranuleringen er borte. Husk at Lapisstiften skal fuktes før bruk.

Hvis huden utsettes for sollys etter lapisbehandling blir den svart, dette er helt normalt.

Bruk kompress i perioden behandlingen foregår. Litt tykk komprimerende kompress han ha en positiv effekt i seg selv.

 

 

INFEKSJON

Infeksjon i og rundt gastrostomien vil vise seg som varme, rødme og smerte ved berøring. Ta kontakt med lege og/eller stomisykepleier. Er det vanskelig å komme seg til lege, kan man eventuelt gjøre en avtale med legen om å oversende bilder for vurdering. Hvis det er mye puss, bør man få tatt en bakterieprøve med resistensbestemmelse før eventuell behandling med antibiotika iverksettes. Huden vaskes med Klorhexidin 2–3 ganger om dagen og absorberende bandasje byttes ofte. Det kan feste seg bakterier på selve sondematerialet (biofilm) og det anbefales derfor å bytte sonde halvveis i behandlingsforløpet.

 

TETT ”KNAPP”/GASTROSTOMISONDE

Enkelte ganger kan man oppleve at sonden går tett. Før man går til det skritt å bytte knapp, kan man forsøke å sprøyte ca. 10 ml romtemperert Cola eller 10 ml saltvannsoppløsning i sonden. Vent i 20 minutter og skyll etter med vann. I pakninger med nye ”knapper” ligger det ved en blå mandreng, denne er egentlig beregnet som hjelp ved bytte av ”knapp”, men den kan også brukes hvis det setter seg noe fast i kanalen. Mandrengen har tilsvarende lengde som lengde på ”knappen” så det er derfor ingen risiko forbundet med å bruke denne. Det anbefales alltid å skylle med 5-10 ml vann etter måltider og etter medisinering for å unngå at sonden tetner seg.

 

Teksten er skrevet av sykepleier Vibeke Haahr ved Barne- og ungdomsklinikken, avd. for habilitering ved Akershus universitetssykehus. Teksten er tidligere publisert i informasjonsboken Spisevansker av Kariann Bakstad og Pia Wall (Red.) som ble utgitt i 2015 samt i den lille praktiske håndboken om gastrostomi; Hull i magen for å kunne spise. Ved å melde deg inn i Knappen foreningen vil du motta en velkomstpakke som blant annet inneholder håndboken og informasjonsboken.