Om foreningen

Foreningen

Knappenforeningen

Knappen er en forening for foreldre til barn med spise- og ernæringsvansker. Mange foreldre opplever at de får lite hjelp når barnet deres utvikler spisevansker. Vårt mål er å sette fokus på en stadig voksende gruppe barn med spise- og ernæringsvansker.

Knappen er en forening for foreldre til barn med spise- og ernæringsvansker. Foreningen ble stiftet i 1999 av foreldre som ønsket å sette fokus på en stadig voksende men lite omtalt gruppe; barn med ernæringsproblemer.

Alle barn er forskjellige, og like mange forskjellige grunner er det til at barn har spise- og ernæringsvansker. Knappen har av denne grunn som mål å omfavner en bred gruppe barn. For å gi noen eksempler på mangfoldet i foreningen kan nevnes familier med prematurbarn, hjertebarn, barn med lungesykdom, barn med cerebral parese, multi handicapede barn, og for ikke å glemme ellers friske barn som av ulike grunner har spise- og ernæringsvansker.

Hvorfor navnet knappen?

Navnet knappen kommer av at majoriteten av foreldrene som startet foreningen i 1999 hadde barn med sondeknapp på magen, derav navnet Knappen. Det er imidlertid viktig å presisere at dette absolutt ikke gjelder alle våre medlemmer, og på ingen måte er noe kriterium for å bli medlem.

Foreningens formål

Foreningens viktigste oppgave er å være til hjelp og støtte for foreldre i en vanskelig situasjon. Foreldre står ofte alene når det gjelder denne type problemer, og per i dag finnes det liten kompetanse og få tiltak som forebygger eller konkret hjelper barn med alvorlige spise- og ernæringsvansker. Knappen ønsker å drive opplysende og veiledende virksomhet. Vi ønsker å være et nettverk hvor foreldre kan utveksle erfaringer, kunnskap, informasjon, følelser og ideer til gjensidig nytte og glede. Vi ønsker å jobbe for og søke kontakt og samarbeid med fagpersonell.

Kontakt oss

Vi forsøker til enhver tid å være tilgjengelig og svare på spørsmål. Spørsmålene besvares av en av styremedlemmene som vet hva det vil si å ha et barn med spise- og ernæringsproblemer. Kontakt oss på mail: post@knappenforeningen.no

Medlemsblad

Vårt medlemsblad; Knappen Nytt, sendes ut til alle medlemmene 4 ganger i året. Her tar vi opp aktuelle saker, samt gir referater fra foredrag med mer.

Internett

Foreningen hjemmeside er under kontinuerlig revidering, og her legges det stadig ut ny informasjon. Intensjonen med siden er å formidle nyttig informasjon til medlemmene og andre som måtte ha utbytte av siden. Hjemmesiden inneholder også et interaktivt forum slik at brukerne kan utveksle erfaringer, tips og råd.

Lokale møter

Vi håper å kunne få arrangert lokale møter med hjelp av habiliteringstjenesten i de forskjellige fylkene. Dette er foreløpig på planleggingsstadiet. Vi ønsker å komme i kontakt med mennesker som kunne tenke seg å være en kontaktperson for oss i styret, slik at lokale grupper lettere kan følges opp.

Vil du bli medlem?

Du kan melde deg inn og bli medlem av Knappen foreningen ved å fylle ut innmeldingsskjema på vår hjemmeside, eller sende oss en e-post: post@knappenforeningen.no. Det er selvsagt også mulig å melde seg inn ved å sende oss et postkort til: Knappen foreningen, v/ Leder Per Waardal, Eikebakken 11, 5038 Bergen.

Medlemsskap i Knappen

Alle kan bli medlem. Pris for medlemsskap er kr. 300.- per år.