Fjerne knapp

Stell og bruk

Når man vurderer å fjerne ”knappen”, kan det være lurt at barnet har gjennomgått minst én feberperiode og/eller en periode med redusert almenntilstand for på denne måten å sikre seg at barnet også klarer seg gjennom disse periodene uten mulighet for å få ernæring, væske og medisiner i sonden.

PROSEDYRE MED Å FJERNE KNAPP

For at stomien skal lukke seg raskt og pent etter seponering har vi god erfaring med at man:

 

Sikrer at det ikke er en pågående infeksjon i stomien.

Behandler eventuell hypergranulering på forhånd.

 

Hvis barnet har en sonde på mer enn 12 Ch (Charriere betegner den ytre diameter på sonden), byttes nåværende sonde ut med en mindre. Det vil si at hvis barnet har en 16 Ch – erstattes denne med 14 Ch over 2–4 uker og deretter igjen med 12 Ch over et par uker. Stomien vil da gradvis bli mindre i diameter.

 

SETT AV GOD TID

Det endelige skritt kan med fordel skje opptil en helg eller andre perioder hvor familien har fri:

 

Barnet spiser og drikker som vanlig på kvelden.

Etter en time eller to fjernes ”knappen”. Barnet sover nå hele natten uten å få mat eller drikke.

Man kan eventuelt bruke en absorberende bandasje de første dagene i kombinasjon med barrierekrem for å forebygge sår hud.

Barnet kan sove lenge den påfølgende morgenen så stomien får fred i flest mulig timer og dermed de beste muligheter for å lukke seg uten lekkasje av magesaft.

Den påfølgende dagen bør barnet få mat og drikke sammen i flere ”små” måltider.

Hvis det er forsvarlig kan barnet gjerne få minimalt med drikke i to dager.

 

Hvis stomien ikke lukker seg spontant etter én uke må man ta kontakt med sin lege, som da kan henvise til sykehuset for å få lukket stomien kirurgisk.

 

© Knappen foreningen

 

 

HVIS IKKE STOMIEN LUKKER SEG

Hvis stomien ikke lukker seg spontant etter én uke må man ta kontakt med sin lege, som da kan henvise til sykehuset for å få lukket stomien kirurgisk. Vurdering i forhold til dette vil bli gjort på bakgrunn av hvor stor og langvarig lekkasjeproblematikken har vært. Det er ikke vanlig at man lukker kanalen kirurgisk av kosmetiske årsaker. Selv om man gjorde det, er det ikke sikkert at resultatet ville bli så mye bedre. Man vil heller foreta en kosmetisk korreksjon på et senere tidspunkt hvis arret viser seg å bli skjemmende.

 

VANLIGE PROBLEMER

Det varierer veldig hvor lang tid det tar før kanalen er helt tett. Man kan kontakte en stomisykepeleier eller ansatte ved bandagist eller apotek for å få råd og hjelp hvis lekkasje og sår hud blir et problem. Lekkasje fra åpningen med sår hud som en konsekvens av dette, er det vanligste problemet.

 

Teksten er skrevet av sykepleier Vibeke Haahr ved Barne- og ungdomsklinikken, avd. for habilitering ved Akershus universitetssykehus. Teksten er tidligere publisert i informasjonsboken Spisevansker av Kariann Bakstad og Pia Wall (Red.) som ble utgitt i 2015 samt i den lille praktiske håndboken om gastrostomi; Hull i magen for å kunne spise. Ved å melde deg inn i Knappen foreningen vil du motta en velkomstpakke som blant annet inneholder håndboken og informasjonsboken.