Nesesonde eller knapp

Nesesonde

Om å ta det vanskelige valget

Det er mange foreldre som står ovenfor et valg de opplever som vanskelig. De har et barn som av en eller annen årsak spiser dårlig.

Så dårlig at man må ty til et hjelpemiddel for at barnet skal få tilstrekkelig med ernæring. Valget består i hva slags hjelpemiddel man skal ty til. Skal barnet mates med nesesonde eller skal det få en knapp på magen? Eller skal man bare avvente det hele, og håpe at barnet vil eller greier å spise litt mer?

Det valget de fleste foreldre tar, er basert på den informasjonen de har fått i fra det etablerte helsevesen. Hvor grundig og god informasjonen er, varierer nok en del. Uansett – det er opp til foreldrene å ta den siste og avgjørende beslutningen. Alle ønsker at utfallet skal bli til det beste for barnet. Hele mat – og spisesituasjonen bør kunne bli til å leve med for hele familien, kanskje over måneder og år. Det er ingen som kan si noe om hva fremtiden bringer, men erfaring tilsier at det tar tid når man står ovenfor et barn med spise- og ernæringsproblemer.

Snakk med andre

Det kan være til hjelp å snakke med andre foreldre om deres erfaringer. Spør om hvordan de opplevde det å skulle velge hva slags metode eller hjelpemiddel de skulle bruke for å få gitt barnet sitt nok ernæring. Snakk gjerne med flere og få litt allsidig informasjon. Det er alltid viktig å snakke med fagfolk og få del i deres kunnskap og kompetanse, men det er vel så viktig å snakke med noen som lever oppi noenlunde samme problemstilling som en selv til daglig.

Mange opplever at motforestillinger blekner, og at det som virket så dramatisk og skremmende, ikke er det likevel. Det å snakke om problemer, har i mange tilfeller en avdramatiserende effekt. Man får konkretisert og sortert mange av tankene og spørsmålene som svirrer rundt oppi hodet til alle døgnets tider. Og det er alltid godt å vite at man ikke er alene.