Nesesonde

Nesesonde

Bruk av nesesonde hjemme

Å sende hjem et barn med nesesonde, gir ofte få motforestillinger hos helsepersonell så vel som foreldre.

Etter måneder på sykehus, med kanskje til tider kritisk forløp, godtar de fleste mye bare de får reise hjem. Mange ser på det som relativt uproblematisk å reise hjem med nesesonde. Dette bunner nok i at verken foreldre eller helsepersonell er klar over hva hverdagen bringer når man vell har kommet hjem. Det man dessverre ser er at barn som sendes hjem med nesesonde ofte blir gående svært lenge med denne, før man vurderer gastrostomi. Av erfaring vet vi at det sjelden fungerer bra over tid å bruke nesesonde på et barn. 

Grunnene til det er blant annet at:

Det er ubehagelig for barnet å få satt ned sonden, og det er en belastning for foreldrene. Det er ikke uvanlig at sonden må settes ned flere ganger om dagen fordi barnet enten river den ut eller kaster den opp.

Man ikke kan gi mat med pumpe fordi risikoen for at nesesonden skal komme ut av posisjon er såpass stor.Dette vil i så fall føre til at barnet kan få mat ned i lungene. Noe som igjen vil kunne føre til en alvorlig betennelsesreaksjon i lungene, eller i verste fall kvelning. Man vil med bruk av nesesonde være fastlåst til å gi maten med sprøyte. For mange vil denne typen mating være svært tidkrevende.

Det er vanskelig å gi noen annen mat enn sondemat fordi sonden er så tynn.
Dette skaper et problem hvis barnet ikke tolererer sondematen. Vi vet at mange barn kaster opp i stor grad. Det er ikke alltid årsaken er en fysiologisk feil hos barnet, det kan også være maten som forårsaker oppkastet.

Vi prøvde alle typer sondemat, men alt passerte utrolig tregt gjennom systemet. Tre timer etter at vi var ferdige med å sonde, kunne vi aspirere nesten alt sammen. Vi forsøkte å gi henne Prepulsid for å se om dette kunne føre til at maten fordøydes bedre, men det hjalp ikke. Etter måneder med oppkast til alle døgnets tider, forsøkte vi rent tilfeldig å sonde yoghurt. Til vår forundring gikk det helt uten problemer. Hun viste ingen tegn til verken mageknipe eller kvalme. Etter dette begynte vi å sonde vanlig mat. Det var som å få et nytt barn.

Snakk med helsepersonell

En nesesonde er til hinder og ubehag for barna når de etter hvert skal lære seg å spise selv. Det er tilrådelig å vurdere sonde gjennom magen i de fleste tilfellene hvor et barn ikke vil eller kan spise og drikke gjennom munnen. Foreldre har ofte ikke tilstrekkelig med kunnskap i forhold til alternative matingsmetoder. Mange opplever det vanskelig å skulle ta stilling til om deres barn skal få operert en sonde inn i magen. Det kan virke som en dramatisk og permanent løsning i forhold til det å ha en nesesonde. Her er det viktig med grundig og nyansert informasjon fra helsepersonell. Nettopp fordi helsepersonell har de kunnskapene og den kompetansen som de har, vil det være en fordel at de råder foreldrene til å velge den mest skånsomme løsningen på sikt. Ikke bare for barnet, men for hele familien.