Likepersonarbeid

Foreningen

Knappen foreningen har etablert ordninger for likepersonsarbeid og ulike kontaktmåter. Foreningen har et klart formål om å bistå med råd, veiledning, informasjon mm. Vi skal sikre at enkeltmedlemmer kan få kontakt med foreningen, likepersonstøtte og hjelp fra andre som har kjennskap til feltet.

 

Som likeperson skal en kunne lytte og dele av egne erfaringer, men først og fremst skal en likeperson være medmenneske. Likepersonen skal være en støtte for andre i en vanskelig livssituasjon og bidra med kunnskap om muligheter som finnes. Alle i Knappen foreningens styret har funksjon som likepersoner og har kunnskap om slikt arbeid. Målet med arbeidet er å utveksle erfaringer så disse kan komme til nytte og gi verdifull støtte. Styret deler oppgavene seg imellom - avhengig av tema, kunnskap og til dels geografi.

 

KONTAKT OSS

Meld henvendelse til foreningen på mob. 92847577, eller post@knappenforeningen.no. Knappen foreningen er en frivillig organisasjon og har derfor ingen døgnvaktfunksjon, legg gjerne igjen en beskjed på svareren så ringer vi tilbake senest innen to dager. Det samme gjelder e-post. Alle henvendelser på telefon og postmottak blir selvsagt behandlet som taushetsbelagte opplysninger fra vår side.

 

FACEBOOK GRUPPE
Knappen foreningen har en egen facebookgruppe som heter "knappenforeningen". Gruppen er lukket for innsyn men de som ønsker å bli medlem, blir lagt til. Vi har i forbindelse med medlemsskapet i facebookgruppen opplevd en del misforståelser. Noen tror at et medlemsskap i facebookgruppen betyr det samme som et medlemsskap i Knappen foreningen! Men et facebook-medlemsskap må ikke forveksles med et betalende medlemsskap i Knappen foreningen. En kan være medlem av facebookgruppen uten å ha et medlemskap i selve foreningen. Ikke alle er klar over denne forskjellen. Betalende medlemmer av Knappen foreningen har helt andre fordeler enn de som kun er medlemmer i facebookgruppen. Som betalende medlem av foreningen får du bl.a tilsendt til din postkasse, fire utgaver av medlemsbladet vårt Knappen Nytt.