Knappen styret - Likepersoner

Foreningen

2015

Styret er representert i Bergen, Stavanger, Sola, Oslo, Bærum og Fredrikstad

Leder

Per Waardal - Bergen 

Per er sykepleierutdannet og arbeider på Utviklingsssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland. Han har sittet i Knappen styret siden 2004. post@knappenforeningen.no 

 

Nestleder

Pia Wall - Stavanger 

Pia jobber frilans som grafisk designer og illustratør. Hun er og vår redaktør og grafisk designer. Hun har sittet i Knappen styret siden 2001. post@knappenforeningen.no

 

Kasserer

Anne Karoline Staff - Oslo 

Anne Karoline jobber som advokat. Hun har sittet i styret siden 2012. post@knappenforeningen.no

 

Sekretær

Margrethe Grønneberg - Fredrikstad 

Margrethe er utdannet førskolelærer og jobber som pedagogisk leder i barnehage. Hun har sittet i Knappen styret siden 2012. post@knappenforeningen.no

 

Styremedlem

Irene Bull-Jacobsen - Bærum 

Irene er utdannet ingeniør og jobber med prosjektstyring i oljesektoren. Hun har sittet i Knappen styret siden 2015. post@knappenforeningen.no

 

Styremedlem

Vigdis Giil-Jensen - Bergen 

Vigdis er utdannet sykepleier og jobber i Akuttmottaket ved Haukeland universitetssykehus. Hun har sittet i Knappen styret siden 2015. post@knappenforeningen.no

 

Varamedlem

Marit Rangnes - Sola 

Marit er utdannet adjunkt. Hun jobber nå som helsesekretær. Marit har tidligere sittet i styret og gikk på nytt inn i 2015. post@knappenforeningen.no

 

Varamedlem

Bjørn Arne Aase - Bergen 

Bjørn Arne arbeider med drift og teknisk support av kraftverkene til BBK produksjon AS. Han har sittet i styret siden 2012. post@knappenforeningen.no