Fjerne knappen for godt

PEG / knapp

Det er mange ulike oppfatninger av hvilke prosedyrer som skal følges når en knapp / PEG sonde skal fjernes for godt.

Noen mener at kanalen lukker seg selv, mens andre mener den bør lukkes kirurgisk på grunn av langvarige lekkasjer.

Vi har undersøkt hva som er vanlig praksis på blant annet Rikshospitalet og ved St. Olavs Hospital når det gjelder dette.

Prosedyre:

Prosedyren er avhengig av om det er en knapp eller PEG sonde som skal fjernes. Ved PEG må man ofte fjerne sonden ved å foreta en gastroskopi i narkose. En type PEG sonde lar seg fjerne ved å trekke den ut igjennom gastrostomi åpningen. En knapp kan trekkes direkte ut så fremt vannet i ballonge på magesekkens innside, er fjernet. Etter at knappen er fjernet, stripser man igjen stomiåpningen og legger over en kompress eller annen type bandasje alt etter behov. Hvis det lekker mageinnhold ut igjennom åpningen, vaskes dette bort med en fuktig klut. Hvis det er granulasjonsvev / villkjøtt, kan dette behandles med lapis, Nelex eller Dermovat.

Vanlige problemer:

Lekkasje fra åpningen med sår hud som en konsekvens av dette, er det vanligste problemet. Det varierer veldig hvor lang tid det tar før kanalen er helt tett. Man kan kontakte en stomisykepeleier eller ansatte ved bandagist eller apotek for å få råd og hjelp hvis lekkasje og sår hud blir et problem.

© Knappenforeningen

Kirurgisk lukking:

Det er vanskelig å si hvor lenge man skal avvente spontan lukking av gastrostomikanalen. Vurdering i forhold til dette vil bli gjort på bakgrunn av hvor stor og langvarig lekkasjeproblematikken har vært. Det er ikke vanlig at man lukker kanalen kirurgisk av kosmetiske årsaker. Selv om man gjorde det, er det ikke sikkert at resultatet ville bli så mye bedre. Man vil heller foreta en kosmetisk korreksjon på et senere tidspunkt hvis arret viser seg å bli skjemmende