Bytte av knapp

Stell og bruk

Har barnet en velfungerende ”knapp” eller gastrostomisonde med ballong byttes denne med et intervall fra 4 til 6 måneder. Når man bytter, bør man vente minst én time etter avsluttet måltid, da unngår man at det kommer mye sekret og mat ut fra stomien.

1. Åpne pakken med den nye ”knappen” og kontroller at ballongen er hel og symmetrisk ved å fylle  

ballongen med anbefalt mengde vann og tømme den igjen.

 

2. Barnet kan ligge på en benk eller for eksempel ”halvligge” på fanget hos en forelder – det viktigste
er at barnet føler seg så trygg som mulig, så det ikke spenner seg.

 

3. Ballongen tømmes helt for vann.

 

4. Ta litt olje i en sprøyte og fordel dette langs stomikanalen. På denne måten blir det mindre friksjon
når sonden skal tas ut av kanalen.

 

5. Knappen dras forsiktig ut – hvis dette er vanskelig – prøv med mer olje.

 

6. Sett den nye knappen inn i stomien og fyll deretter med anbefalt vannmengde.

 

Noen barn synes denne prosedyren er ubehagelig/smertefull og man kan da bruke Xylocain gel
som lokalbedøvelse. Denne må da påføres 10 minutter på forhånd.

 

MELLOMSTYKKE TIL ”KNAPPEN”
For å kunne administrere mat, væske og medisiner i ”knappen” finnes det forskjellige typer mellomstykker. Ved tynnflytende sondemat og væske kan de fleste mellomstykker fungere, men får barnet hjemmelaget mat eller medisiner, bør man velge det rette mellomstykket. Det finnes mellomstykker med forskjellige koblingsmuligheter som kan passe henholdsvis til sprøyter med katetertip og småsprøyter med luer, noen mellomstykker kan skrus sammen med ernæringssettet. I EnLock-systemet er det umulig å feilkoble mellom enteral ernæring og intravenøs tilgang. Alle koblinger med EnLock-system har fargen lilla.

 

Teksten er skrevet av sykepleier Vibeke Haahr ved Barne- og ungdomsklinikken, avd. for habilitering ved Akershus universitetssykehus. Teksten er tidligere publisert i informasjonsboken Spisevansker av Kariann Bakstad og Pia Wall (Red.) som ble utgitt i 2015 samt i den lille praktiske håndboken om gastrostomi; Hull i magen for å kunne spise. Ved å melde deg inn i Knappen foreningen vil du motta en velkomstpakke som blant annet inneholder håndboken og informasjonsboken. Boken finnes og tilgjengelig digitalt.