Spisevansker

Bøker

Kariann Bakstad (red) | Pia Wall (red)

En bok for voksne. Denne boken kan være med og bidra til å øke kunnskapen om spisevansker hos barn, både hos foreldre, men også hos helsepersonell, og bidra til at foreldre og barn får den hjelpen de trenger.

Mange foreldre opplever at de får lite hjelp når barnet deres utvikler spisevansker. Boken er delt i tre deler. Forfatterene av bokens første del er fagfolk med stor kunnskap og lang erfaring. Den andre og tredje delen består av brukererfaringer og personlige historier. 

Bestill

Knappenforeningen. Spisevansker

Forord

Å spise er noe av det mest naturlige vi gjør, og mange tenker ikke over at dette også er noe som må læres og øves på, slik barnet gjør når det skal lære seg andre ferdigheter.  For de fleste barn går spiseutviklingen av seg selv, men for noen barn er det å lære å spise komplisert og vanskelig. For at et barn skal utvikle seg, må det ha god ernæring, og ernæringsstatus henger nært sammen med barnets forutsetninger for å kunne spise.  Samtidig har mat og måltider en egenverdi. Måltider er en sosial arena hvor det foregår mye psykososial læring. Det å delta i fellesmåltider er viktig for å utvikle et selvbilde der man kjenner seg inkludert og deltakende.

Knappenforeningen. Spisevansker

Allikevel opplever mange foreldre at de får lite hjelp når barnet deres utvikler spisevansker. Mange av disse barna har hatt en tøff start på livet med alvorlig sykdom, og spising har da lett for å komme i bakgrunnen. Men også foreldre til ellers friske barn forteller at det kan være vanskelig å få hjelp. Denne boken kan bidra til å øke kunnskapen om spisevansker hos barn, for foreldre, men også for helsepersonell – og bidra til at foreldre og barn får den hjelpen de trenger.

Oslo, 31.07.15

Ingrid B. Helland, Barnelege, dr. med.
Leder, Nasjonal kompetansetjeneste for 
habilitering av barn med spise- og ernæringsvansker 
Barneavdeling for nevrofag, Rikshospitalet
 Oslo universitetssykehus

Knappenforeningen. Spisevansker