Knappen nytt

Bøker

Foreningens medlemsblad

Et informativt og viktig medlemsblad som utgis av Knappenforeningen, 4 ganger per år.

Bladet retter seg både mot foreldre, men også mot helsepersonell og andre som jobber med barn og unge med små og store spise- og ernæringsvansker.

Medlemsblad for Knappen foreningen