Barna i foreningen

Foreningen

Hvem er disse barna og hva er egentlig et spise- og ernæringsproblem?

Mange opplever gruppen barn med spise- og ernæringsproblemer som diffus.

Vi opplever at denne gruppen barn vokser i antall, og at det stadig dukker opp nye årsaker til spise- og ernæringsproblemene.

© Knappenforeningen

Grovt sett kan denne gruppen barn deles inn i tre kategorier: De ekstremt småspiste barna, de som helt eller delvis må sondes i en periode av livet og til slutt de som helt eller delvis må sondes hele livet.