Leve med sykt barn

Spisevansker

For mange vil det oppleves som en belastning å leve med et familiemedlem som har spise- og ernæringsvansker. På hvilken måte man opplever denne belastningen vil variere i stor grad avhengig av familiemedlemmets grad av spisevansker, familiens ressurser både psykisk, fysisk, sosialt og økonomisk, hjelp fra det offentlige apparatet, samt andre medisinske tilstander som familiemedlemmet måtte ha. Psykologspesialist Laila Løvås Roth setter her ord alt på dette.

Vil du lese resten av denne historien?

Registrer deg som medlem

Allerede medlem - logg inn her