Intervju med Astrid Ingeborg Austrheim

Første gang Astrid traff barn med gastrostomi var da hun arbeidet i USA på et barnesykehus i Minneapolis. Allerede da så hun raskt at dette var en nyttig og viktig løsning for barn med spise- og ernæringsvansker. Astrid liker å holde seg faglig oppdatert, og deler gjerne kunnskap med andre. Ikke rart hun stortrives i jobben som stomisykepleier for barn!

FORTELL LITT OM DEG SELV.
 

Jeg kommer fra Asker, bor landlig ved grensen til marka i et lite hus i Røyken. Jeg har tre flotte voksne barn. Jeg elsker friluftsliv, særlig fjellet og marka sommer som vinter. Jeg er også veldig glad i toppturer, men toppen trenger ikke alltid være så høy. Bare det å komme opp, la øyet hvile på et vakkert utsyn, gir en opplevelse av mestring for meg.

HVORFOR VILLE DU BLI BARNESYKEPLEIER? 

Jeg er 1961 modell og har vært sykepleier i over 30 år. Etter 5 år som sykepleier begynte jeg å arbeide med barn, etter kort tid forstod jeg at det var min plass. Jeg har bl.a arbeidet 8 år som sykepleier i USA. Da jeg flyttet tilbake til Norge, ble det naturlig med videreutdanning i pediatri, jeg var ferdig barnesykepleier i 1999. Fra 1995 har jeg vært knyttet til barnekirurgi ved OUS/RH i ulike roller og funksjoner. Den lengste perioden (12 år) har jeg vært seksjonsleder/avdelingssykepleier ved barnekirurgisk sengepost. Det har vært noen korte avbrekk, bl.a da jeg tok en master i helseledelse og økonomi.

Jeg tok et nytt viktig veivalg i 2012 etter sykdom, valgte da å bli stomisykepleier for barn. Jeg stortrives idenne jobben. Jeg følger opp barn i alle aldre med alle typer stomier, gastrostomier, obstipasjon og avføringslekkasje. Mange synes kanskje det er litt ”sært og smalt”, men jeg stortrives. Jeg liker å holde meg faglig oppdatert, og å dele kunnskap med andre. Det var litt om arbeidserfaringen og arbeidshverdagen min.

Astrid Ingeborg Austrheim

USKER DU DET FØRSTE BARNET DU MØTTE SOM SKULLE ANLEGGE PEG ELLER KNAPP OG HVA DU TENKTE OM DA?

Første gang jeg traff barn med gastrostomi var da jeg arbeidet i USA på et barnesykehus i Minneapolis. Jeg så raskt at dette var en nyttig og viktig løsning for barn med spise- og ernæringsvansker.

De aller fleste foreldrene som har barn som får anlagt gastrostomi er veldig fornøyde i etterkant av anleggelsen. Mange angrer på at det ikke ble gjort tidligere.

Vil du lese resten av denne historien?

Registrer deg som medlem

Allerede medlem - logg inn her