Foreldre-evaluerte resultater etter gastrostomi

Tekst: Lege og forsker Charlotte K. Knatten og Tone Lise Åvitsland, Oslo universitetssykehus

Artikkelen er tidligere publisert i CP bladet, Celebra Pareseforeningen. Foto : Knappenforeningen.

Spisevansker er vanlig hos barn med cerebral parese, og kan medføre redusert vekst, nedsatt ernæringstilstand, hyppige luftveisinfeksjoner, og generelt nedsatt allmenntilstand. For noen barn med spisevansker kan sondeernæring være et behandlingsalternativ. En norsk studie viser at majoriteten av foreldre mener at barna har fått det bedre etter en slik operasjon.

På barnekirurgisk avdeling ved Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus har kirurger og forskere undersøkt resultater etter kirurgisk behandling for spisevansker. Tone Lise Åvitsland holder på å fullføre en doktorgrad om dette temaet, med fokus på foreldre-evaluerte resultater og livskvalitet hos foreldre til barn med ernæringsvansker. Charlotte Knatten har også forsket innen samme tema, og disputerte i mars 2014 med avhandlingen «Outcome of Nissen fundoplication and placement of a gastrostomy in children». Cerebral Parese-foreningen bidro til fullføring av Knattens doktorgradsprosjektet ved å bevilge et års lønns- og driftsmidler fra Extrastiftelsen i 2012. 

I en studie gjennomført av forskerne Charlotte K. Knatten og Tone Lise Åvitsland ved Oslo universitetssykehus undersøkte man resultater etter anleggelse av Percutan Endoscopisk Gastrostomi (PEG) hos 121 barn operert på Rikshospitalet mellom 1994 og 2002.
Studien viste at over 90 prosent av foreldrene mente barna hadde fått det bedre etter operasjonen og at deres forventninger var innfridd. 
 

Vil du lese resten av denne historien?

Registrer deg som medlem

Allerede medlem - logg inn her